Zanati još žive


Zanata je sve manje.Ali ja ipak želim da imam zanat iako svi moji vršnjaci idu dalje i uče fakultete.Moj mozak želi da vidi šaraf u ruci i alat.Moje zvanje je zvanje jednog zanatlije čije su ruke crne do lakata i uživaju u onome što stvaraju.Bilo da se radi o bravariji,varenju,brušenju,sklapanju nečega,rastavlljanju to pravo ovlim itd. sve me čini sretnim.
Zanat je moj život.Živim za zanat.
Zanata ima bezbroj i mnogi su još u životu iako izumiru i sve ih je manje.Postoje zanati gdje su ruke čiste,blistaju,nježne nije sve tako crno kada nse neko odluči da bude zanatlija.I jedni i drugi zanatlije su sretni ljudi jer vole ono što rade.
Za prvi post ovo je sasvim dovoljno.Pišite o zanatu koji radite ili koji volite.
Na slici su zanati servisera bicikala i slastičara.


tags:tanati,alat,škola,

Nema komentara:

Objavi komentar